Predstavnici Distrikta održali sastanak s predstavnicima FIPE

26.05.2022. - U Sarajevu u prostorijama Agencije za promociju stranih investicija (FIPA) održan je sastanak predstavnika Brčko distrikta BiH sa predstavnicima ove institucije, a sukladno Akcijskom planu predstavljanja Jedinice za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova u suradnji s Uredom koordinatora Brčko distrikta BiH u Savjetu ministara BiH i Odjelom za europske integracije i međunarodnu suradnju koji je usvojen od strane Vlade Brčko distrikta BiH.

Image for news

Sastanku je ispred FIPE nazočila ravnateljica Milica Marković sa svojim suradnicima, dok su ispred Brčko distrikta BiH nazočili Miroslav Gavrić, koordinator u Uredu Brčko distrikta BiH u Savjetu ministara BiH, Zlatan Musić, voditelj Jedinice za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova i Sanja Alatović, pomoćnik koordinatora u Uredu Brčko distrikta BiH u Savjetu ministara BiH.

Predstavnici Brčko distrikta BiH prezentirali su najvažnije prioritete iz dokumenta Strategija razvoja Brčko distrikta BiH za razdoblje 2021. – 2027. godina, te predstavili najznačajnije gospodarske potencijale u Brčko distriktu BiH.

S tim u svezi, dogovoreno je da Brčko distrikt BiH dostavi na standardiziranim obrascima jedanaest prioritetnih projekata koje bi potom FIPA kandidirala potencijalnim investitorima i postavila na službenu stranicu. Također je od strane sudionika na sastanku predloženo zajedničko sudjelovanje na sajmovima u zemlji i inozemstvu u ovoj godini, te se razgovaralo o  mogućnosti organiziranja Poslovnog foruma u Brčko distriktu BiH. Dogovorena je i posjeta predstavnika FIPE Brčko distriktu BiH u narednom razdoblju.