Надлежности Канцеларије

Канцеларија координатора Брчко дистрикта БиХ у Савјету министара БиХ, као стални орган управе Брчко дистрикта БиХ у Савјету министара БиХ, надлежна је за заступање Брчко дистрикта БиХ у Савјету министара БиХ, као и за успостављање сарадње и координацију Брчко дистрикта са институцијама БиХ, међународним организацијама и амбасадама у циљу осигуравања да се интереси Дистрикта као институције БиХ и јединице локалне самоуправе, а која је успостављена у складу са Коначном арбитражном одлуком и Статутом Брчко дистрикта БиХ, признају и штите.

Надлежности, права и дужности Канцеларије координатора огледају се у сљедећем:

 • стално информисање о програму рада, пројектима и активностима градоначелника и Владе, приоритетима и промјенама у склопу њих, и обавјештавање градоначелника и Владе о раду, приоритетима и дешавањима унутар Савјета министара и Парламентарне скупштине БиХ,
 • заступање интереса Брчко дистрикта БиХ у Савјету министара БиХ и другим институцијама,
 • присуствовање свим сједницама Савјета министара и праћење рада Парламентарне скупштине БиХ,
 • ревидирање свих материјала Савјета министара БиХ и Парламентарне скупштине БиХ који су од важности за Дистрикт и сходно томе информисање градоначелника и Владе Брчко дистрикта БиХ,
 • ревидирање свих материјала Владе и Скупштине Брчко дистрикта БиХ који су од важности за државу и сходно томе информисање Савјета министара и Парламентарне скупштине БиХ,
 • успостављање и одржавање контаката са домаћим и страним политичким, привредним, фискалним институцијама и невладиним организацијама и преузимање информација од важности за развој Дистрикта,
 • сарадња са институцијама Дистрикта и представницима Дистрикта у радним групама на државном нивоу у вези са питањима од уставне, статутарне и правне важности,
  • праћење законодавних активности на нивоу БиХ које су од важности за законе Брчко дистрикта БиХ и предузимање одговарајућих радњи како би се осигурало да закони Брчко дистрикта БиХ буду у складу са законима на нивоу државе,
  • заступање интереса Брчко дистрикта БиХ пред домаћим и међународним институцијама,
  • праћење привредних, а посебно фискалних активности које се тичу опорезивања на нивоу БиХ и које су од важности за Брчко дистрикт БиХ, као и предлагање одговарајућих мјера које треба предузети да би се ускладиле активности и политика државе и Дистрикта,
  • успостављање и одржавање сарадње, као и координација на пројектима који се реализују у Босни и Херцеговини од стране међународних и донаторских организација,
  • успостављање и одржавање контаката и праћење активности, пројеката и програма које спроводе стране и домаће организације и институције из области европских интеграција,
  • праћење активности из области политичких и цивилних послова на нивоу БиХ које су од важности за Брчко дистрикт БиХ и предлагање одговарајућих радњи које треба предузети да би се ускладиле активности и политика државе и Дистрикта,
  • координација и сарадња у вези са спортским, образовним и културним пројектима и програмима на државном нивоу у циљу адекватне заступљености Дистрикта у тим   програмима.

                        

Циљеви Канцеларије

1. ОЧУВАЊЕ И ПРОМОЦИЈА ИНТЕРЕСА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ У СКЛАДУ СА КОНАЧНОМ АРБИТРАЖНОМ ОДЛУКОМ И УСТАВОМ БИХ;

2. УЧЕШЋЕ У ОДБОРИМА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ И СЈЕДНИЦАМА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ;

3. УЧЕШЋЕ У РАДНИМ ГРУПАМА И КОМИСИЈАМА НА ДРЖАВНОМ НИВОУ И КООРДИНАЦИЈА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ КОЈИ СУ ЧЛАНОВИ РАДНИХ ГРУПА И КОМИСИЈА НА ДРЖАВНОМ НИВОУ;

4. САРАДЊА СА АМБАСАДАМА И МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА;

5. УКЉУЧИВАЊЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ И ПРИСТУП РАЗНИМ ПРОЈЕКТИМА И ФОНДОВИМА;

6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У СКЛАДУ СА ПИСМЕНИМ ИЛИ УСМЕНИМ ЗАХТЈЕВИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ВЛАДЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ, СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ И ОСТАЛИХ ИНСТИТУЦИЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ.