Miroslav Gavrić imenovan za šefa Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH u Sarajevu

22.11.2019. Prof. dr. Miroslav Gavrić imenovan je za novog šefa Ureda koordinatora u Vijeću ministara BiH u Sarajevu. Danas je prisustvovao sjednici Kolegija Vlade Brčko distrikta BiH, gdje je kao novoizabrani šef predstavljen članovima Vlade te je održao sastanak s gradonačelnikom Brčko distrikta BiH Sinišom Milićem.

Image for news

Na mjesto šefa Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH Miroslav Gavrić stupio je 18. novembra. Ovaj ured kao stalni organ uprave u Vijeću ministara BiH nadležan je za zastupanje Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH kao i za uspostavu saradnje i koordinaciju Brčko distrikta BiH s institucijama Bosne i Hercegovine, međunarodnim organizacijama i ambasadama s ciljem osiguravanja da se interesi Distrikta kao institucije BiH i jedinice lokalne samouprave, a koja je uspostavljena u skladu s Konačnom arbitražnom odlukom i Statutom Brčko distrikta BiH, priznaju i štite.

Miroslav Gavrić rođen je 15. januara 1971. godine u Brčkom, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1997. godine na Odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Postdiplomske studije nastavio na Univerzitetu Umea u Švedskoj i Univerzitetu u Sarajevu, gdje je magistrirao dječiju i adolescentnu psihijatriju i psihologiju 2005. godine. Doktorirao 2008. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje je bio zaposlen kao profesor u naučnoj oblasti Socijalne i organizacione psihologije. Obavljao je i više funkcija u institucijama Brčko distrikta BiH. Od 2008. do 2011. godine bio je poslanik u Skupštini Brčko distrikta BiH, a od 2011. do 2012. godine obavljao je funkciju gradonačelnika Brčko distrikta BiH.