О Канцеларији координатора Брчко дистрикта БиХ у Савјету министара БиХ

Канцеларија координатора Брчко дистрикта БиХ у Савјету министара БиХ

Основана у складу са Споразумом о успостављању Канцеларије координатора Брчко дистрикта БиХ закљученог између Савјета министара БиХ и Брчко дистрикта БиХ дана 18.12.2005.год. у циљу:

 • координације рада Брчко дистрикта БиХ и Савјета министара БиХ,
 • примјене Коначне арбитражне одлуке за област Брчког с посебним нагласком на стварању услова за представљање Брчко дистрикта БиХ у институцијама БиХ,
 • унапређења Споразума о координацији и сарадњи између Савјета министара БиХ и Брчко дистрикта БиХ од 24.10.2002.год. и Протокола о унапређењу координације и сарадње од 22.11.2002.године,
 • успостављања сарадње и координација са институцијама БиХ, међународним организацијама, фондовима, амбасадама као и координацијама са надлежним одјељењима Владе Брчко дистрикта БиХ и другим институцијама, радним групама и тијелима Брчко дистрикта БиХ,
 • усаглашавања механизама или процеса за укључење Брчко дистрикта БиХ у консултације о законима који утичу на Дистрикт или захтијевају измјене закона Брчко дистрикта БиХ и/или имају буџетске импликације, укључујући и оквирне законе.

Законом о измјенама и допунама Закона о Савјету министара БиХ, Канцеларија је успостављена као стално тијело Савјета чиме је у Закон преточен Споразум из децембра 2005.год.

Канцеларију координатора чине координатор, три помоћника координатора и технички секретар.

Надлежности и дужности Координатора и помоћника су:

 • Имплементација Споразумом о успостављању Канцеларије координатора Брчко дистрикта БиХ
 • Сарадња и информисање Градоначелника и Супервизора о свим активностима из своје надлежности, а нарочито о питањима о статусу Брчко дистрикта БиХ.
 • Представљање органа Брчко дистрикта БиХ пред државним институцијама по потреби и овлаштењу
 • Присуствовање Координатора свим сједницама Вијећа министара БиХ
 • Приступ свим материјалима Вијећа министара БиХ и Парламентарне скупштине БиХ
 • Усмјеравање активности са домаћим и страним званичницима, пословним људима, невладиним и донаторским организацијама
 • Обављање и других послова по захтјеву Градоначелника с циљем заштите самоуправног статуса Брчко дистрикта БиХ, а у складу са Коначном арбитражном одлуком за област Брчко.
Правни акти којим је ријешен статус Канцеларије:
 • Статут Брчко дистрикта БиХ
 • Споразум о успостављању Канцеларије координатора Брчко дистрикта БиХ при Савјету министара БиХ
 • Закон о јавној управи Брчко дистрикта БиХ („Сл.гласник БиХ бр.19/07“)
 • Закон о измјенама и допунама Закона о јавној управи Брчко дистрикта БиХ („Сл.гласник Брчко дистрикта БиХ бр.02/08“)
 • Закон о измјенама и допунама Закона о Вијећу министара БиХ(„Сл.гласник БиХ бр. 76/07“)